Počátky společnosti se datují do roku 1991.
V té době vznikaly nové firmy, většinou OSVČ,
které potřebovovaly zajistit správné vedení účetnictví.

    O necelý rok později firma dynamicky rozšířila svoji působnost na grafickou přípravu ofsetového tisku,
což vyústilo v založení tiskárny.

    Společnost Metis EPV s.r.o. se dnes zabývá především tiskem, nakladatelskou činností, zaměřenou na odbornou technickou literaturu, normy a předpisy, učebnice.

    Všechny projekty jsou navrhovány tak, aby zákazník měl vždy možnost ovlivňovat a kontrolovat takový výsledek řešení, který bude uzpůsoben jeho představám a potřebám.

    Chceme být užitečnou firmou, která je schopna řešit potřeby svých zákazníků a která s nimi bude i v dobách nepříznivých.

    Usilujeme o dlouhodobý důvěryhodný a partnerský vztah se zákazníky, dodavateli a spolupracovníky, usilujeme o firmu sloužící zákazníkovi.

O firmě
Od vizitky po knihu
Objednávky:
e-mailem
metis-epv@metis-epv.cz
telefonem
602 782 246
písemně
Metis EPV s.r.o.
Blatec 192
783 75